Oho! banabeso hle

Oho! banabeso hle! Re batleng pholoho!
Ka mehla re hopoleng e le setshabelo.

Ea nang le poloko
O ruile tsohle,
O na le lehlohonolo
Le fetisang tsohle.

‘Me le ha re ka rua re sa le lefatsheng,
Ha moea o timela na re tla thusoa ke’ng?

Re tsebeng, taba ena ke lentsoe la Jesu,
O re bolella lona rona banab’eso.

Ea ratang ho fihlisa moea oa hae botleng,
U tshoanetse ho etsa ketso tse lokileng.

Re tla ea leholimong ha re ka pholoha,
Empa re tla ea mollong ha re ka lahleha.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.