Oho banabeso, lipolelo

Oho banabeso, lipolelo tsa rona
Li se li utloiloe joale ke Maria,
‘M’a Mor’a Molimo ore amohetse,
O re entse bana ba hae ka sebele.

Re bana ba hae, rese re ikanne,
Ha re iketsise re inehela eena
Mangeloi le batho bohle ke lipaki,
Re tla loantsa Satan- ‘Me re rate Maria.

Ha nka u lebala, uena ‘Mé ea monate
Ho khutse leleme la ka, le maname,
Le letsoho la ka le omelle feela,
‘Me batho ba tsebe hore ke lekoala.

Leha ba lefatse mohlomong ba re thetsa
Ba re: Tlong, le utloe menate ea rōna,
Re tla hana re re: bohle le mashano;
Lipelo tsa rōna li nkiloe ke Jesu.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.