U binele

U binele leme la ka misteri e tsotehang,
Ea ‘Mele o adorehang le Mali a bohlokoa,
A tsholotsoeng ke Morena ho lopolla lefatshe.

Movirigo a re tsoalla ngona ea leng ‘Moloki,
Eena o tlile ho jala lentsoe la Evangeli,
‘Me a qetella bophelo ka ketso ea mohlolo.

A ena le barutuoa bosiung ba qetello,
A phethisa ka molao mokete oa Paseka,
A ntoo iphetola sejo se nehoang barutuoa.

Lentsoe le ikentseng nama ka lentsoe le fetola,
Bohobe nama ka ‘nete le eona veine mali,
‘Me ha pono e haelloa tumelo e kholise.

Re adoreng kaofela sakramente e kalo,
‘Me ea khale ponahatso e kesuthele e ncha,
‘Me tumelo e tlatsetse ha kelello e hlotsoe.

Le ho Ntate le ho Mora thoriso le nyakallo,
Pholoho, hlompho le matla hammoho le tlotliso,
Rorisang ka ho lekana Moea o tsoang ho bona.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.