Wen’uyinkwenkwezi

Wen’uyinkwenkwezi ekhanyis’elwandle,
wena uyintombi eyazal’uThixo.
Zusikhangele ngenceba
sithethelele kuYesu
Ah wena Ma wethu.

Wena wamakholwa lizwi lengelosi:
Lubuyis’uxolo, uEv’alulahlayo
Zusikhangele ngenceba
sithethelele kuYesu
Ah wena Ma wethu.

Mawubonakale njengoMama wethu.
OnguNyana wakho makasike ngawe.
Zusikhangele ngenceba
sithethelele kuYesu
Ah wena Ma wethu.

Wen’ululamile kuneentombi zonke.
Zusilulamise silandel’ INkosi.
Zusikhangele ngenceba
sithethelele kuYesu
Ah wena Ma wethu.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.