Re hlonepheng

Re hlonepheng! re adoreng!
Eena, jesu oa rona re hlonepheng!
Re adoreng! ke eena morena
Binang! binang! hoba ke eena Jesu
binang! binang! moloki oa batho
E! ke eena Jesu. E! ke eena Jesu!

Molimo ea mosa o tlile ho rona
o tlisa thabo o fedisa lillo
Binang! binang! hoba ke eena Jesu
binang! binang! moloki oa batho
E! ke eena Jesu. E! ke eena Jesu!

Ho eena hle! lifela tsohle
leholimong le lefatsheng
a re bineng le mangelo
mohau oa Jesu Kriste!
Binang! binang! hoba ke eena Jesu
binang! binang! moloki oa batho
E! ke eena Jesu. E! ke eena Jesu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s