Ho rorisoe ka dithoko

Ho rorisoe ka dithoko
Jesu ea busang kahohle
Leha dira di totile
Di hloleha habonolo,
Ha ho matla lefatseng,
A mo fenyang dintweng,
Matla ‘ohle a lefatse
Eka dipulula feela.

‘Me Marena a tsoatsoile
A ikhantsa, a hloleha
Hoba Jesu ke senatla
Se qhobang linatla tsohle
O nts’a rena lekhotleng
Le thehiloeng lefikeng.
‘Me makhotla a baloani
Aa khathala a ea khoehla.

O re busa ka grasia
Le ka lentsoe la balisa
O re susumetsa feela,
O re bonesetsa tsela.
‘Me ka ‘ona matla ao
Ke Morena lipelong.
‘Me ka tsatsi la bofelo
O tla khumamisa bohle.

Roma ke thoriso ea ka,
Hoba lona khotla leo
Ke la pele, ke la khale
Le hlonngoeng ke Jesu Kriste,
A sa phela lefatseng.
Lona le ka fela joang?
Hoba khoro tsa dihele
Dia sitoa ho le hlola.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.