Kriste ke Morena

Kriste ke Morena oa rona
Re thaba ha re mo hopola
Re batla eena linthong tsohle.
O tla busa o tla hlola.

Re batla Kriste hohle
Re phelela eena
O tla rena mafatseng ‘ohle
Hoba ke eena Morena
Hore a buse pelo tsohle
Rona re tla mo loanela.

Re batla Kriste chabeng sena
A rene metseng, metsaneng
Re ‘matla malapeng a rona
A hlohonolofatse ‘ona.

Re batla Kriste mesebetsing
Mahlomoleng, litsietsing
Re ‘matla hape le phomolong
Mahlohonolong, katlehong.

Re batla Kriste Thato ea hae
Kajeno hosasa ka mehla
Re batla le melao ea hae
Mo khahlise, mo tlotlise.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.