Re filoe morapelli

Re filoe morapelli
Ea tlang ho re thusa:
A re mo tsepeng ruri,
Hobane o mosa

Oho hle Theresia
Mothusi ea matla;
Re tla ho uena bohle,
Ak’u re rapelle.

Sireletsa kereke
litsietsing tsohle;
Thusa Morena Papa
le bellisa bohle.

Thusa maren’a rona
A buse ka toka,
‘Me a be lisupiso
Tsa ba ‘ona batho.

Sireletsa ba bacha
Ba phehelle botleng;
Re pheme le maraba
A isang bokhopong.

Hopola le bakriste
Ba lefatse lohle,
Ba phelang ka mahloko
Re qelle mamelo.

Dimishone le tsona
Di u lebeletse,
Di re u tl’o di thusa
Di tle di atlehe.

Se lebale dikolo
Le disemirani,
Di hloiloe haholo
Ke Makomonisi

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.