Bakriste thabelang

Bakriste thabelang Mokete-Modimo,
Kajeno kopanyang nyakallo le thoako.
Tsa khale di fele, tsohle di nchafale,
Pelo, mantsoe le liketso.

E le ka phirima kamoo ho laetsoeng
Molaong oa Moshe, Jesu le baena
Ba dula tafoleng ho tla ja mahobe
Le konyana ya Paseka.

Ha ho phethahetse setsoantso sa khale,
‘Mele oa Morena o jewa ke bona
Ka Paseka e ncha bohle ba fumana
Modimo ka ho lekana.

O fa ba fokotseng ‘Mele ka sejaneng,
O fa ba saretsoeng Madi ka senwelong,
A re: Amohelang seo le se fuwang,
Ke mpho ya lerato la ka.

‘Me a hloma joalo sehlabelo sena;
A ba a laela bapriste feela
Hore ba itjelle, ba abele bohle
Sejo sena sa pholoho.

Sejo sa mangeloi se jewa ke batho!
Ho phetheha ruri ho boletsoeng pele
Re bona mohlolo o etsetsoang mofo,
Mohloki, moetsadibe.

E, Botrinitase, Modimo a le mong,
Ha u re etela, re tla u adora,
U re fihlise hle mane lehodimong
Leseding, lehlohonolong. Amen

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.