Bana, mamelang

Bana, mamelang, na le nkekela’ng na?
Kea le botsa, le ntloheletse’ng na?
Leha ke shoetse lona
Le ntsoabisa kamehla.
Bana ba ka, le khutleleng ho ‘na.

‘Me pelo ea ka, ha e sa le e lla
Ka nako tsohle, e qela lerato;
Le buselletsang la ka;
Empa e nehoa feela.
Mohoalotso, tebelo le hloeo.

Lerato la ka bohle baa le tseba,
Meokho ea ka ba ntse ba e bona;
Bakeng sa ho ntsedisa,
Ba phehella ho ntoantsa
Ba mathela tahlehong ya bona.

Ke tla etsa joang hore le nthate na?
Tlas’a dikotlo, ka na ka robeha,
‘Me ka hlatsoa ka madi
Dibe tsohle tsa lona;
‘Me kajeno le ntlhaba pelo.

Na le sa batla’ng? Ke boele ke shoe
Ka lefu le leng la sefapano na?
Se lebaleng mahloko
Ao ke neng ke a jere.
Bana ba ka, ho pholohe lona!

A re eeng bohle ho tsedisa Jesu
Ea re ratileng ho fihlela lefung
Ka soabo le lerato
Re hlakole meokho
Re kokobetse mahloko a pelo.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.