Jesu ke monghadi

Jesu ke monghadi e motle;
Ho monate ho ma rata,
O lehlohonolo ka ‘nete,
Ea inehetseng ho eena.

Basotho le se ke la tsaba
Ho dumela ho Modimo,
Hobane joko ea Morena
E bobebe, e molemo.

E, lefatse le mekhoa ea teng
A se ho feta kapele!
Hlelang, le dithoto haholo
Lona hle ba le ratileng!

Mohl’a lefu teng re tla thaba
Kamoo re dumetseng kateng;
Re tla shoa lefu la bakhethoa,
La ba ichoellang Moreneng.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.