Thoriso, letlotlo

Thoriso, letlotlo
Ho Jesu ea matla!
Re ‘mineleng ka thabo,
Ke eena Morena.

O hlotse kajeno
Esita le dihele;
A re bineng Jesu,
Re beng ba hae bohle
Alleluia! Alleluia,
Alleluia! Alleluia.

Thoriso, lerato
Ho Jesu ea mosa
Ea hlakotseng ditsito
Tsa rona tse ngata.

Thoriso, le teboho
Ho Jesu ea fileng
Bana ba hae pholoho,
Khotso e sa feleng.

Jesu ea monate
Moshoedi oa rona;
Re ba hao ka sebele.
Joale le ka mehla.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.