Utloang bohle

Utloang bohle!
Badisanaa; tsohang kapele,
Modimo o theohile
Ho ka ba hobe ho robala
Tsohang! Jesu o theohile.

Ke eena mong’a lintho tsohle
O hopotse ba lefatse;
O s’a tlare pholosa bohle
Re se k era shoela sebeng.

Pholoho ena ke ea ‘nete:
O ntse a tsoana le rona;
O nkile bopeho sa sebe,
Ho se lefela ka matla.

Ha a qala feela ho phela
O qala ho ba bohlokong;
O tla tsamaya tseleng ena
Ka mehla ho isa lefung.

Letlotlo le be ho Modimo
Lefatseng le mahodimong,
A re leboheng hle lerato
Le sa fetoeng ke la e mong.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.