A o tlotliwe

A o tlotliwe, a o tlotliwe,
A o tlotliwe, Morena wa me.
A o lebogwe, a o lebogwe,
A o lebogwe, Morena wa me.
O boitsepo, o boitshepho,
O boitshepho, Kgosi ya me.
O itshephisiwe, o galalediwa,
Wena o tlang leineng ja Morena.

Leave a Reply

A re tsamayeng

10/08/2017