A re rapeleng

A re rapeleng Rara:
Rara wa ditshaba, Rara le wa rona,
Rara wa dikhutsana tse di tlalelong,
Rara, re tlamela, Rara re okame,
Rara re babalele jaanong ka metlha le metlha.

A re rapeleng Morwa:
Morwa, Jesu Kreste O Kgosi ya botlhe.
Tsotlhe di go bopetswe mo tshimologong.
Jesu, rekolola, Jesu segofatsa;
Jesu, re eletsa poloko ka wena.

A re rapeleng Moya:
Moya wa Modimo Molelo wa ‘rato,
Moya wa boitshepho le wa tshiamo;
Moya, itshepise, Moya re bonese;
Moya, o gotse lorato mo go rona.

Leave a Reply

Boitshubelo

10/08/2017

Moletlo, moletlo

10/08/2017