A Sakramente se!

A Sakramente se!Se a re gakgamatsa
Fa re se lebile:Molemo wa fatshe.
Jesu, re kopa, re utlwe
Jaanong fa re phuthegile.
A Sakramente se, A Sakramente se.’

A Sakramente se! Sejo sa badumedi,
O kgorise botlhe, o re lapolose.
Jesu, thusa ba ba tlaleng
Ba ba etang mo sekakeng.
A Sakramente se, A Sakramente se.’

A Sakramente se! Nonofo kidibalong,
Bona, re koame ekete re sule.
Jesu, fodisa balwadi,
Rudisa le bone baswi.
A Sakramente se, A Sakramente se.’

Leave a Reply

Felo fano ga Modimo

05/08/2017