Ahe Maria!

Ahe Maria! Ahe Maria!
Ea se nang le sekoli,
Tsepo ea balumeli,
Ahe Maria, Maria!

‘Me ea se nang sekoli,
Uena ‘M’a ‘Moloki;
Re qelle bohloeki
Ba ‘mele le ba moea.

Oho ‘M’a Baapostola,
Re qelle cheseho
Le matla a moea,
Ho phetha litsoanelo.

Re loanele, ‘M’a rona,
Litsietsing tsohle;
Re thuse ka matla
Re tle re e hlabane.

Sera se halefile
Se re tsoetse pelo;
Oho ‘M’a Molimo,
Ak’u re sireletse.

Re thuse ka mamello,
Le eona phehello;
Re tle re tsepehe,
Re shoele Jesu Kriste.

Mohl’a lefu la rona,
Tlo ho re khothatsa
Le ho re buella,
Re tle re shoe ka khotso.

Leave a Reply

Letlotlo lohle

25/08/2017

Oho Movirigo

25/08/2017