Ahe! Oho naledi

Ahe! Oho naledi
E khanyang holimo,
E rutang moeti
Tsela ea bophelo.

Joaloka leqosa
Le tsoang ho Molimo
Rea u lumelisa
Ahe! ‘M’a Molimo.

O fetotse thoako
E be lehlo ‘nolo
U re nehe khotso
E tsoang ho Molimo.

Lokolla litlamo
Tsa ba lutseng sebeng;
Tutubulla mahlo
A ba leng mafifing.

Felisa mahloko
A tsoenyang lefatse;
Melekong ea pelo
U re sireletse.

Ha u le ‘M’a rona,
Isa lethapelo
Ho Jesu Mor’a hao
Ea tsoaletsoeng rona.

U fetile bohle
Ka botle le mosa;
Re qelle bohloeki
Lerato le matla.

Lokisetsa bana
Tsela ea bophelo;
Re se ke rakhopjoa
Ha re ea ho Jesu.

Bakriste, rorisang
Le Ntate le Mora;
Thoko e lekanang
Ho Moea oa bona.

Leave a Reply

A se le monate

02/08/2017

Kwake kwathi uMaria

02/08/2017