Akofa go tla

Akofa go tla, Jesu Mesia,
Morena, se diege,
Gonne o Mogolodi wa rona
Mme re go lebeletse.

Akofa, Kresste, o re golole,
Mmaba o re katika.
O re ntshe kgolegong ya Satane:
Tla jaana mo go rona.

Akofela go rona, re buse,
Oh Kgosi ya merafe,
Re goge, re etelele pele:
Re tshaba sa Bakreste.

Akofela go rona, re rute,
Re fapogile thata.
Re rute molao wa botlhale
Tla go re bontsha tsela.

Akofela go rona, re dise,
Re letsomane ja ‘go,
O modisa wa boammaruri
Mme re tla go latela.

Akofa, Kreste, o re boloke
Re se ka ra latlhega,
Mo katlholong o re rekegele:
Re tsene legodimong.

Leave a Reply

Ke utlwa fale

04/08/2017