Akofang, Bakreste

Akofang, Bakreste, ka boitumelo,
Tlang, lotlhe, tlang lotlhe Betlhema.
O re tsaletswe: mung wa baengele.

Tlang a re obameleng,
Tlang a re obameleng,
Tlang a re obameleng, Morena.

Badisa ba lesa matlhape a bone,
Ba tloga ba akofela kwa ngwaneng.
A re yeng nabo go bona losea.

Lesedi je lentle je le tswang leseding:
Modimo o tswang mo Modimong Rara.
O diregile nama gompieno.

Bonang khumanego, bonang boingotlo;
Lorato lo lo sa gaisiweng.
A re mo rateng, re mo amogeleng.

Baengele lotlhe, opelang Sefela,
Le lona, masomo mo legodimong:
A kgalalelo e nne mo Modimong.

Jaanong, ngwana Jesu, ka o re tsaletswe,
Amogela kgobalalo ya rona.
A o bakwe ka bosenabokhutlo.

Leave a Reply

Morena, roma Mesia

09/08/2017

A re neheleng

10/08/2017