Ngikuthembisa Nkulunkulu 

Ngikuthembisa Nkulunkulu phambi kweBandla lonke.  Ngithi: ngokhonza wena Nkosi, ngib’ umntanakh’ omuhle. E! Jesu wami ngiyabonga, ngob’ ungiyise eBandleningaze ngakholwa kuwe. Ngizolalel’ iBandla lakho elikubambeleyo,elitshengis’ indlel’ eyiyo eya kuwena Jesu.Ngobambelela kulo njalo, ngingahlukani nalo neze,ngize ngifele kulo. Wangamukela ngobubele, ngab’ umntanakho, Jesu;ake ungiphephise njalo ezingozini zonke. E! Jesu Mhlengi wam’ omuhle, akungilonde […]

Jesu nampa

Jesu nampa thina bakho size emiseni lapho uphinda uhlabiso wasonqamlezweni. Size kukhuleka baba nkulunkulu wethu sizethule kuwe nkosi nathi uqobo lwethu. Sizovuma phambi kwakho amacala ethu ngokwethemba umusa wakho nesihawu sakho. Sizobonga kuwe nkosi konke osipha kona lomhlabiso udlula konke ongabongwa ngako. […]

isiXhosa Hymns

A Abafela ENkosini Ah Bawo ophezulu Ah Ma Mariya Aleluya, Aleluya, Aleluya!  Ah Mama nina woMsindisi Ah Ntliziyo yomkhululi Ah Ngelosi yam Ah nkos’ andifanele Ah Nkosi khawamkele Ah Nkosi yobukhosi Ah Sonka sosindiso Ah Thixo wethu Ah Yesu Mncedi Ah Yesu Msindisi […]

Setswana Hymns

A Akofa go tla Akofang, Bakreste Aleluya, lo itumele Anna M’a Maria A o tlotliwe A Sakramente se! A re mo rateng A re rapeleng A re tsamayeng B Badumedi tlotlang Bakang mofenyi Bakreste ba phuthego Bakreste, gopolang Ba mmapotse Boitshubelo Boitumelo […]

isiZulu Hymns

A Abantwana BamaHebheru Akatusw’ uBaba wethu Amandla kaJosef AmaSakrament’ aNgcwele Asituse Umsindisi Asiye eBethlehema B Baba Nkosi yaphezulu Baba wethu waphezulu Babusisiwe Bandla elikulo lonke Bandla mtuse Banenhlanhla Bheka nans’ iNkosi Bhek’ uyeza emafini Bongan’ iNkosi! Busuku obuhle E E! Bandla lamakholwa […]

Sesotho Hymns

A Ahe! Ahe! Kriste Morena Ahe Anna Ahe Maria! Ahe ‘Me oa Lesotho Ahe! Oho naleli Aletareng A re neheleng ka thabo A re rokeng ba Uganda A se le monate A se lethabo Atamelang bohle B Bakriste a re beng Bakriste […]

Thoriso, letlotlo

Thoriso, letlotlo Ho Jesu ea matla! Re ‘mineleng ka thabo, Ke eena Morena. O hlotse kajeno Esita le dihele; A re bineng Jesu, Re beng ba hae bohle Alleluia! Alleluia, Alleluia! Alleluia. Thoriso, lerato Ho Jesu ea mosa Ea hlakotseng ditsito Tsa […]

Thoriso, lerato

Thoriso, lerato, hlolo, hape letlotlo, Ke lena letsatsi la thabo ea ‘nete; Jesu o tsohile; lefu le se le hlotsoe; Ho eena le Maria ho bineloe dithoko. Jesu o tsohile, o tsohile bafung Ka letsatsi lena kamoo a n’a boletse, E, Morena […]

Utloang bohle

Utloang bohle! Badisanaa; tsohang kapele, Modimo o theohile Ho ka ba hobe ho robala Tsohang! Jesu o theohile. Ke eena mong’a lintho tsohle O hopotse ba lefatse; O s’a tlare pholosa bohle Re se k era shoela sebeng. Pholoho ena ke ea […]

Tsatsi lena

Tsatsi lena lea tsabeha Le beletsoeng ke Davida Ha lefatse le senyeha. A modumo o tsabehang, Mohla Moahlodi a tlang Ho ahlola tsa ba sebang. Re tla utloa phala e lla Ka nqa tsohle tsa mabitla E tla phutha be dichaba. Lefu […]