Ngenhliziyo yonke yethu

Ngenhliziyo yonke yethu siyancenga Uwuvume lomnikelo owamkele, Shwele Nkosi, Nkulunkulu, sihawukele Ngomhlabiso onikelwa elathini. Nathi sizethula kuwe, thina zoni Sawukele Nkulunkulu ngomsa wakho, Shwele Nkosi, Nkulunkulu, sihawukele Ngomhlabiso onikelwa elathini.

Jesu Ngiyinika

Jesu Ngiyinika wena inhliziyo yami. Ngoba nguw’ oyifunayo lenhliziyo yami. Nguwe othi: letha lapha kade ngayifsa, Ib’ eyami njalonjalo nakweli-phambili. Izwi lakhw’ elisho njalo limnand’ impela, Lenjengoju olimini uma selingena. Yithabathe Jesu wami, Ib’ eyakhw’ impela, Ngingefke laph’ ukhona, Uma ngalanayo. Yicwebise, […]

Ntate, Molimo oa rona!

Ntate, Molimo oa rona! Re ananela ho uena Ka hostia e hloekileng, Ka eona re fe tsoarelo Le grasia tsa pholoho; Fa ba phelang le ba shoeleng Bophelo ba bosafeleng.

E! Nkulunkulu Nkosi

E! Nkulunkulu Nkosi, zivume lezizipho, Ezinikelwa kuwe nguMpriste elathini. Awenze ziphenduke Inyama yoMsindisi, Negazi lakhe futhi kub’ umhlabiso omuhle. Wubheke lomhlabiso, usihawukele ngawo Nalabo abahlanzwa izono emlilweni. Ungab’ usazibheka izono zethu manje, Njengoba sinxuselwa nguJesu elathini.

E! Nkosi yihl’uvume

E! Nkosi yihl’uvume, isinkwa newayini Okuza kub’ umzimba negazi loMsindisi. Vuma ke umhlabiso wasesiphambanweni Ophindwa lapha futhi nguJesu e Lathini. Sivume nathi, Nkosi, kuvume konk’ okwethu, Kub’ umnikelo wakho omnandi oyolile.

Oho Moea oa Molimo

Oho Moea oa Molimo Motselisi oa lipelo! Ak’u re etele bohle Ka bongata ba lineho. U re bonesetse hantle Ho mamela likhothatso Tlosa mehopolo eohle E sollang meeng ea rona. Re nosetse ka grasia E leng metsi a cheseho Re tle re […]

Oho, wena ea leng maholimong

Oho, wena ea leng maholimong, Uena Ntate Molimo oa rona, U talime bana ba hao ka mosa Ke bona ba phuthehang thapelong. Lebitso la hao le halalelang Ho se be ea tlaelang ka lona; Le hlonepshoe ka lifubeng tsa rona Le rapeloe […]

Hymn Index

  Sesotho isiZulu Setswana isiXhosa A Ahe! Ahe! Kriste Morena Ahe Anna Ahe Maria! Ahe ‘Me oa Lesotho Ahe! Oho naleli Aletareng A re neheleng ka thabo A re rokeng ba Uganda A se le monate A se lethabo Atamelang bohle B […]