Re hlonepheng

Re hlonepheng! re adoreng!
Eena, jesu oa rona re hlonepheng!
Re adoreng! ke eena morena
Binang! binang! hoba ke eena Jesu
binang! binang! moloki oa batho
E! ke eena Jesu. E! ke eena Jesu!

Molimo ea mosa o tlile ho rona
o tlisa thabo o fedisa lillo
Binang! binang! hoba ke eena Jesu
binang! binang! moloki oa batho
E! ke eena Jesu. E! ke eena Jesu!

Ho eena hle! lifela tsohle
leholimong le lefatsheng
a re bineng le mangelo
mohau oa Jesu Kriste!
Binang! binang! hoba ke eena Jesu
binang! binang! moloki oa batho
E! ke eena Jesu. E! ke eena Jesu!