Badumedi tlotlang

Badumedi tlotlang Sakramente
Jesu o agile aletareng
Re etseng barongwa legodimong,
A re obameleng Morena.

Ya re o galalediwa thabeng
Rraago a go bitsa morategi
Le rona oh Jesu re rialo,
Gonne rotlhe re a go rata.

Rraago kwa legodimong o leba
Bontle jwa gago le gompieno
O ntse a kgatlhega mo go wena,
Le rona Jesu wa re kgatlha.

Re itumela thata go itse
O gone jaanong pele ga rona
Re go dumedisa ka lorato,
Jesu a ko o re tshegofatse.

Leave a Reply

Moya wa me

10/08/2017