Bakang mofenyi

Bakang mofenyi wa loso
Yo o neng a bapolwa.
O tsogile ka tlotlego.
Mmakeng ka, “Aleluya.”
Pelo a di itumele;
Teme di mo opelela;
Gonne Jeso oa tshela.

O n’a fologetse losung
Go re golola dibing.
Go re gogela botshelong;
Mme o tsogile baswing.
Jaanong o kwa kgalalelong.
O mo bogosing jwa tlotlo.
Ruri Jeso oa tshela.

O re eteletse pele
Go ya pusong ya gagwe,
Go re direla modiro:
Selalelo sa botshe.
Jeso, Kgosi le Mmoloki
Modimo le moatlhodi.
Re tla tshela le wena.

Leave a Reply

Moshe wa rona

03/08/2017

Leba ka bopelonomi

03/08/2017