Bakreste ba phuthego

Bakreste ba phuthego
Tsogang, lo ipele,
Re lebogeng Modimo
O o re thusitseng.

Dipelo di itumele,
Di tletse tebogo;
Rara o re supeditse
Tshwaro le molemo.

Morena, re lebogela
Neo tse dikgalo.
Re di bolele tsotlhe jang?
Di dintsi segolo.

O re neile botshelo
Boitekanelo,
Dijo tsa malatsi otlhe
Go ya gompieno.

O re file ditshenolo,
O re file Jeso
Le Kereke le tumelo:
Tsela ya poloko.

Gantsi o re rekegetse,
O re itshwaretse;
O re nonotshitse tirong,
O re bolokile.

O re tlametse ka ‘rato
Matlung le malwapeng,
O re rutile tshiamo,
O re nameditse.

Leave a Reply

Mmopi

06/08/2017

Ikanye Rara

06/08/2017