Bakriste re il’o qetella

Bakriste re il’o qetella
Hlabelo se halalelang,
Re ile ra fuoa lineho
Tse re tiisang lipelong,
Re u boka ka thabo e kholo
Ka lifela tsa rona bohle;
U tlile ho bafumanehi,
‘Moloki oa rona, Ahe!

Satane o leka ka matla
Ho kenya baloki sefng.
Oa cheha, o qeka kamehla
Ho re susumentsa sebeng.
Empa rona re tla itoanela
Ka thapelo e re pholosang.
Ka ho itekola haholo
Re ke ke ra hloloa ntoeng.

Leave a Reply

uNkunkulu unathi

23/07/2017