Batho re thabile

Batho re thabile joale
Ho hlahile taba e ntle
Morena o re hopotse
O re ratile ka ‘nete

Tsatsi la hae le chabile
Le tshelisa basa boneng,
Le tiisa ba fokotseng,
Ke tshepo ea batho bohle.

Jesu ka letsatsi lena
Ke leseli la lipelo,
Ke Molopolli oa batho,
A re talimeng ho eena.

Ba lutseng hole le eena
Ba tla sala ka lefifing
Ba bone tsietsi feela
Joale le ka ho sa feleng.

Re khorameleng ho Jesu
‘Me re re: Oho Morena!
Molopolli oa batho,
Ha re sa tla u tlohela.

 

Leave a Reply

Binang Bakriste

28/03/2018