Bontle jwa Jesu

Bontle jwa Jesu bo nkgathile:
Ke rata go mmona kgantele.
Ke tenegela botshelo;
Ke eletsa fela Jeso,
Ke eletsa fela Jesu.
Oh bonang legodimo
Je le atlhamologileng:
Tse di kwa teng di dintle;
Ruri ke eletsa Jesu.
Tse di kwa teng di dintle,
Ke eletsa Jesu.

Botshelo ke nako ya teko,
Lefatshe ke felo ga telo.
Kwano dintwa le tlalelo
Di tshwenya bana ba batho.
Ke tla dira’ng Morena?
Ka gonne ke tlhoka thata
Go tlhatlogela fale
Kwa go wena boipelong.
O ntlhatlosetse fale
Kwa boitumelong.

Botshelo jwa rona lefatsheng
Bo bokhutshwane ka go feta;
Matsapa a oba pelo
Mme re tlhoka boikhutso.
Mme gone legodimong
Modimo o a ishenola;
O tlotla basiami,
O ba abela borena.
O tlotla basiami
O ba fa borena.

Leave a Reply

Utlwa, ngwana wa me

10/08/2017

Moya wa ga Jesu

10/08/2017