Dumela, Kgosi Jesu Kreste

Dumela, Kgosi Jesu Kreste.
Rotlhe re go obamela jaana.
Pako, tlotlo di nne go wena,
O leng Modimo wa rona.

O buse o laole,
Oh Morekolodi.
O phatlakanye baba,
Gola, o nne kgosi.

O Kgosi ka botsalo jwa’go,
Ka gonne o Morwa Modimo
O o busang lobopo lotlhe:
O busa le wena, Jesu.

O Kgosi ka gonne o fentse
Bosula jotlhe mo sefapanong.
O fentse baba ba Morena
Ba e leng baba ba batho.

O Kgosi pusong ya ga Rra’go,
Ya baitshephi le ya barongwa.
Botlhe ba go tlotla ka metlha,
Ba go baka ka difela.

Mme o Kgosi ya Badumedi:
Baa go utlwa, baa go obamela.
Ba tlotla bogosi jwa gago,
Ba go direla ka metlha.

Mme o kgosi ya baganetsi
Lefa ba ikoba ka dikgalo.
Mme le bone ba tla go tlotla
Ka letsatsi ja katlholo.

Leave a Reply

Jesu, o boammaruri

04/08/2017

Go leina je lentle

04/08/2017