Dumela, sefapano

Dumela, sefapano Wena o belesitswe
Morena wa lefatshe. Ka wena re golotswe.

O aletare ruri E Kwana ya Modimo
O suleng mo go yone Go rebola morafe.

O maretswe ka madi: O belege le mmele:
Maungo a setlhare Sa botshelo, poloko.

Mo go wena mofenyi O bolailwe loso,
O tapetile tlhogo Ya noga ya tatlhego.

Noga e n’e raetse Mo setlharing se sele
Batsadi Paradising. Wena o mmusolosi.

Dikgwa tsotlhe tsa fatshe Ga di itse setlhare
Se se ka tshwanang nao Ka botshe le monate.

O repise dikala. Di papaletse thata,
Di bogisa Modimo. O tlhomogele pelo.

Pagolola morwalo. Mma re robe mabele,
Mma re hule mofine. Ka dijo tse, re tshele.

O thobane ya Moshe. Ka wena o beditse
Kgosana ya lefifi, A e nyeletsa ruri.

Thobane ya Arone E thuntse, e kukuntse,
E ungwile thamane: Ke wena, khumo ya me.

O wesi tsholofelo. Morwaleleng wa sebe
O areka ya Noah: Logong lo, loa boloka.

Nkabo ke ka kgaoga Fa dinaung, moruting
Wa gago, sefapano. O nneye legodimo.

Leave a Reply

Utlwang, Bakreste

04/08/2017

Ke baka dintho

04/08/2017