Ga dikhumo tsotlhe

Ga dikhumo tsotlhe lefatsheng,
Rara, re ka go ntshetsa eng?
Tlhabelo se se go kgatlhileng
Ke Jesu mo sefapanong,
Ke jesu mo sefapanong.

Re go intshetsa Setlhabelo
Ka boineelo jwa pelo.
Mo botshelong re tla sepela
Mo tseleng tsa gago fela,
Mo tseleng tsa gago fela.

Re tlhomamisa maikano:
Re tla tsholetsa mokgoro
Re tlhoafalele molemo,
Re itshepise botshelo.
Re itshepise botshelo.

Leave a Reply

Re opeleleng Morena

09/08/2017