Ga ke a tshwanela

Ga ke a tshwanela, Morena Jesu
Gore o tle pelong ya me.
Fa o bua lefoko lengwe fela
Moya wa me o tla fola.

 Tsena, Jeso wa me;
Tsena, Jeso wa me;
Tsena, tsena, Jeso wa me.

Ga ke na go kgorisiwa lefatsheng:
Dijo di tlhoka monate.
O nnesetse manna a a rudisang:
Moya wa me o tla fola.

Ka tlhologelelo o mpileditse
Kopanong ya barutwana,
Ntshwara ka dikgole tsa loratano,
Mmogo re ye legodimong.

Ga ke tshabe sepe ke na le wena,
Ke ikobele Modimo.
Tsatsi lengwe Rara o tla mpulela
Dikgoro tsa legodimo.

Leave a Reply