Go monate go go baka

Go monate go go baka,
Motlamedi, rra’etsho!
Ka o tlotlilwe segolo
Ke Morena Modimo.

Oh Josefa, o dumele.
Re ipaya mo tisong ya gago.
Re a go kopa, re a lopa:
Utlwa merapelo.

Morena o go ratile
Go feta rona rotlhe
Le bahumi le dikgosi
Ka o n’o itshephile.

Leave a Reply

Moshe wa rona

03/08/2017