Ha Morena a fanyehoa

(Stabat Mater)

Ha Morena a fanyehoa
‘M’ae o n’a eme a nts’a lla
Ka tlas’a sefapano.

Mahlo a seka meokho,
Pelo ea hae e bonolo
E hlajoa ka lerumo.

Jo! bohloko bo bokakang
Ba ‘M’a rona ea ratehang
Har’a tsee ditlokotsi!

Bonang ‘maka mahlomola
Ha ho rohakoa, ho hlorisoa
Ngoan’a hae a inotsi!

Na ke mang ea ke keng a lla
Ha a bona ‘M’a Morena
Masoabing a makalo?

Na le ke ke la hlomoha
Ha le mo utloa a llela
A Jesu matsoenyeho?

A ‘mona ha a shapuoa
Ka baka la dibe tsa ka,
Lekhutleng la Pilato.

Ha bohle ba mo nyefola,
H’a ne a nehela moya
Holim’a sefapano.

‘Me ea mohau le lerato
Ke khobelloe ke bohloko
Bo robang pelo ea hao.

Etsa hore pelo ea ka
E topeloe ke ho rata
Jesu Modimo oa ka.

E, ‘M’a khalalelo eohle,
Maqeba ‘ohle a Kriste
A takoe moyeng oa ka.

Nkarolele sekotoana
Sa mahloko a Morena
Ea shoetseng ho mpholosa.

Le uena, ‘Me, re tla ema
Pel’a sefapano sena
Ka soabo le dikhapha.

‘Me ka mehla ha re phela,
Re tla llela mahlomola
A Jesu le Maria.

Movirigo ea khabane,
Pelo ea ka e tla hlajoa
Ke mabote a Jesu.

Ke tla leka ho etsisa
Ea nthatileng ho fihlela
Sefapanong le lefung.

U mphumantse tsireletso,
Hammoho le chesehelo
Mading a Mora oa hao.

A be ho ‘na tsireletso,
Ke se ke ka cha ke mollo.
Letsatsing la kahlolo.

Kriste ha ke se ke tla shoa,
‘M’a hao a nkise ho uena
‘Musong oa lehodimo.

‘Me ha ‘mele o patuoa,
A fihlise moea oa ka
Paradising ea khotso.

 

Leave a Reply

Bana, mamelang

13/10/2018

Ha re se re rotse

13/10/2018