Ikelelloeng

Ikelelloeng, bana ba Jesu Kriste!
Le inameng pel’a Eukariste.
Ke ‘mele le mali le moea oa hae,
Hammoho le bolimolimo ba hae.

Matsatsi a khale a s’a fetile,
Ke neng ke le mafifi a matsho!
Oho joale ke na le eena Jesu:
Pelo e khotse ‘me e thabile.

E, ka ‘nete, ke eena enoa Jesu!
Le hoja a ipatetse batho
Sebopehong sa bohobe le veine.
Ke mohlolo, ke se ke ke lumetse!

Che! Ha ke sa re letho ka lefatse!
Ka menate e fetang kapele;
Thabo ea ka ha e sa na ho fela
Ha ke phela ka Jesu Morena.

Bohobe ba leholimo ke bona,
Bo tletseng ho re phelisa moea,
‘Me ea bo jang o tla ba le bophelo,
O tla tsoha tsatsing la bofelo.

Oho Jesu, na u tla re hauhela?
Re lapetse, re nyoretsoe uena. Re leetong,
Re ngoathele mofaho,
U re fe ‘mele le mali a hao.

Leave a Reply

Ka difela

04/08/2017

Ke utlwa fale

04/08/2017