Jesu, Maria, Josefa

Jesu, Maria, Josefa,
Mo tlung ya kgalalelo,
Lona boora Modimo,
Lo utlwang dikopelo.

Jesu, Maria, Josefa,
Mo tlung ya Nasaretha,
Losika lwa ga Dafida:
Re a lo dumedisa.

Lo dirile jaaka rona:
Ka mabogo, diatla,
Go itshephisa botlhanka
Le go bapala dijo.

Motse wa lona o tletse
Tumelo le thapelo,
Mme lona lo o fetotse
Tempele ya Modimo.

Lo losika lwa Dikgosi:
Lo itira balala,
Mme lo ikokobeditse
Ka moya wa bongwana.

Sekao sa ntlo ya lona
Ke sa ntlo ya bokreste.
Lo re thuse go lo etsa
Re fele re itshepha.

Re elameleng ka metlha
Ditseleng tsa botshelo,
Mme bogolo lo re thuse
Mo bojosing jwa loso.

Leave a Reply

Re opeleng

05/08/2017