Jesu, morati wa mewa

Jesu, morati wa mewa,
Tsena pelong tsa rona.
Di kgabise ka bontlentle,
Bontle jwa legodimo.
Di kgabise ka bontlentle,
Bontle jwa legodimo.

Bona, re bahumanegi,
Mme re mo bohutsaneng.
Wena o ka re humisa,
O ka re ntsha go tlhokeng.
Wena o ka re humisa,
O ka re ntsha go tlhokeng.

Ruri ga re a tshwanela
Pelo di tletse dibe.
Re neye boikwatlhao,
Gore re itshwarelwe.
Re neye boikwatlhao,
Gore re itshwarelwe.

Oa ratega, mung wa rona,
Re eletsa go na nao.
Botlhe ba ba amogelang
Ba tladiwa masego.
Botlhe ba ba amogelang
Ba tladiwa masego.

Leave a Reply

Re mo tlung

05/08/2017

Leme lwa me

05/08/2017