Jesu, o tle go nna

Jesu, o tle go nna mo Sakramenteng,
O Mmopi, Mmoloki, Mointshephisi.
Ke dumela ruri, Ka re: O gone.
Ga ke kabakanye Ke sa go bone.

Kana ke be ke le ‘ng fa o ntekola?
Ke go leofetse gantsi le thata.
Ke utlwa botlhoko, ke hutsafetse.
Ga nkitla ke tlhola ke go kgopisa.

O Modisa wa me mme ke kwanyana.
Nkutlwa: Ke timetse, tswe, tla go mpatla.
Mo magetleng a ‘go a ko o mpege.
Ke tla go ineela ka pelo yotlhe.

Morategi wa me. Ke a go rata.
Ke tlhologeletswe go amogela.
Monyadi wa mewa. O nkopanye nao,
O be o nne le nna jaaka modisa.

Leave a Reply

Re rapela Rara

09/08/2017

Molao wa gago

09/08/2017