Jonga nantsi iNKosi

Jonga nantsi iNKosi yakho
isemnqamlezweni
ibethelwe ngenxa yakho
wena ungumoni
“Buy’ ubuye itsho kuwe
“buyela kum moni!
xa uthanda ukuphila
buyela kum moni”.

Yima mini,uzulive
elo lomKhululi
elikuyalayo lithi
puma engozini
khawuleza Ute kuye
thath’ indlela yakhe
ufumane ukuphila
ngobubele bakhe.

Yesu wam, ilizwi lakho
lindibuyisile
sendilila phambi kwakho:
Yo! Ndandilahlekile
sendicela ngentliziyo
uze undamkele
uxolel’ elam ityala
ngay’ inceba yakho.

Leave a Reply

Ah Yesu Msindisi

15/08/2017

Nkosi ndiyeza

15/08/2017