Jonna!

Jonna! Moea oa ka
U tsohetse’ng, u hlokela’ng khotso,
Jonna! Moea oa ka
U tsohetse’ng u hloka khotso,
Ke khale ke ithatafatsa,
Morena, ke se na ho loka,
Jonna! ke fositse!
Ke lahlile tsela ea ‘nete.

Lefu le ntatetse,
Le haufi, le batla ho ntiha;
Lefu le ntatetse
Ho felile masaoan’a ka.
Lebitla le se le ahlame,
‘Me joale ke se ke fihlile;
Oho! uena lefu,
U ea baba, ‘me u bohloko.

Jonna! ke entse joang?
Leholimo le letle la Ntate
Jonna! Ke entse joang?
Ke sethoto! Ke le lahlile.
‘Me joale a se le ho soaba,
Ho ile nako ea ho baka
Jonna! Ho felile!
Ke timetse hole le Ntate.

Oho! Monyefoli
Tsaba joale Morena Molimo.
Oho! Monyefoli
Ho fihlile nako ea soabo:
Utloa hle tsa hae lialuma;
U tla re’ng, ha u le inotsi?
Tsaba he, kajeno,
Moahloli oa batho bohle.

Oho! Moren’a ka
Oho! Ntate, ke bona selomo
Oho! Moren’a ka,
Se seholo sena sa mollo
Ke lona letsa la sulfure
Lihele, moo ho utloahalang
Lillo le lithoako,
Le li-jonna tse se nang phetho.

Lentsoe le se le shoa
‘Me bohloko bo se bo ntlamile
Lentsoe le se le shoa
Pelo feela e ntse e utloa.
Ka ‘nete, Ntate ea ratehang
Ea ntseng a ntebela ka mehla,
Ntate, ea ratehang,
Ea monate! Ke se ke baka!

Jesu! Molisana,
U ntalime, ke eona nku ea hao,
Jesu Molisana
U mamele, e batla mohau.
U tsebe u ea lopolotse
Ka mali a leng bokhabane,
Oho! Molopolli,
U nkhauhele! ‘Me ke tla phela.

Leave a Reply

Tlo ho rona

01/08/2017

Lillo tsa ka

01/08/2017