Kabelo

Kabelo ea ka e ntle
Ka letsatsi lena
Ke ikhethetse hantle
Ke nkile Morena.

Oho Morena ea mosa
Ke u neha pelo
Lentsoe la ka ke lena:
Jesu! Jesu! Jesu!

E, ke lehlohonolo,
Jesu o ka ho ‘na
‘Me a se le ka thabo
A se le ka mosa.

Na ke tla leboha joang!
Ke tla re’ng kajeno!
Ke taba e makatsang
E entsoeng ke Jesu.

Morena oa ka a re:
Tlo, u lule ho ‘na.
Ka arabela ka re,
Jesu, ke ‘na enoa.

E, ke taba ea ‘nete,
Hase ‘na ea phelang,
Che, ke eena ‘Moloki,
Ke een’a mphelisang.

Lula hle! Moren’a ka,
U lule ka ho ‘na.
Ho phele uena feela
Ka sefubeng sa ka.

Leave a Reply

E! Sidlo esimnandi

23/07/2017