Ke fumane

Ke fumane eena morati oa ka;
Ke na le eena ka moeeng oa me.
E, pelo ea ka e re: ke ‘Moloki!
Oho! ha ke sa tla mo tlohela.

Ke Jesu monono oa leholimo;
Ke Jesu mononp oa lefatse,
Molimo ntan’a rona ea monate,
Ea re putsang ‘musong oa letlotlo.

Oho! Jesu, seliba se sa feleng
Sa lineho tsohle tse lokileng,
U ntlame ka ketane e tiileng,
U nkhulele mane Paradising.

Kea utloa Jesu o sa le ho’ na
Ho tla ha hae ho nthabisa pelo;
Oa nkhothatsa, o felisa mahloko,
Ke sitoa ho pata thabo ea ka.

Leave a Reply

O Salutaris Hostia

23/07/2017