Ke go ikantse thata

Ke go ikantse thata, Mm’a Morena wa me.
Ke kopa thapelelo: thusa, o ntlamele.
Mme mogang ke tlhaela o ntlatse ka thata,
Ke swele mo Moreneng, ke tle ke ye bontleng.

Maria, o molemo, ga o nyatse motho,
Le fa a le mo dibeng, kgakala le Jesu,
Le fa nka mo lebala ka wela mo sebeng.
Wena o se ntlogele mme o ntlhapelele.

Fa ke ya kwa katlholong a k’o mphelegetse;
Leleka baba ba me, roma baengele.
Jesu a nkamogele mo pusong ya gagwe.
Ke swele mo Moreneng ke tle ke ye bontleng.

Leave a Reply