Ke itse Pelo

Ke itse Pelo e e nolo.
E tletse bontlentle le lorato.

Jesu, o mpulele Pelo ya ‘go ka gale.
A ke age mo teng bosafeleng.

E botsalano jang! E ratile
Ba ba hularelang kgoro, bontle.

E rata go phutha mo diphukeng
Mamphorwana, ‘kwana mo lesakeng.

E latela kwana le kwa nageng
E re isa gae mo magetleng.

E tla itshwarela dibe tsotlhe
Tsa barwa-sesenyi: baleofi.

Re e atameleng jaaka bana,
E tla tshegofatsa, ea re rata.

Leave a Reply

Kwana, o tlhabilwe

05/08/2017

Oh Jesu

05/08/2017