Ke tla ea ho uena

Ke tla ea ho uena,
‘Musong oa leholimo,
Ho tlotlisa Molimo
Le uena Maria.

Maria, Maria,
Ke tla ea ho uena,
Maria, Maria,
Ke tla ea ho uena.

Ke tla ea ho uena,
Har’a tseo litsietsi
Tse ngata tsa lefatse,
Ke tsepo ea rona.

Ke tla ea ho uena,
Hoba re tseba Jesu
O tla pholosa batho
Ka uena Maria.

Ke tla ea ho uena,
U tla re fa meputso
E tsoanelang liketso
Tse ntle tseo tsa rona.

Ke tla ea ho uena,
Ho ea bina lithoko
Ho etsa mekorotlo
Har’a Bakhethuoa.

Ke tla ea ho uena,
Ke siee tsa lefatse
Ha ke se ke falletse
Mane ha Maria.

Leave a Reply

Maria mandla ami

02/08/2017

Lumela 'Me

02/08/2017