Ke tla lopa sengwe

Ke tla lopa sengwe
Se se monate;
Ke se kopa thata:
Selo se sentle;
Ke gore ke age
Mo tlung ya ga Rre
ka malatsi otlhe
A botshelo jwa me.

Go molemo go nna
Go nna tempeleng,
Go segofadiwa
Go aga Bontleng.
Rara, o boloke
Boswa jwa gago.
Nnaya ke go bone
Fale legodimong.

Leave a Reply

Re a go opelela

09/08/2017

Tla, Mmoloki

09/08/2017