Ke tsatsi le monate

Ke tsatsi le monate
Lena la kajeno;
Re matheleng ka pele
Ho pelo ea Jesu.

A re eeng ho leboha
Lerato la Jesu;
O hlahisitse lona,
Ka ho shoela batho:

A re eeng ho lefela
Melato ea rona.
Re kopeng ligrasia
Pelong eo e mosa.

A re eeng ho soabela
Litsito tse ngata
Tse leng teng ka ho rona,
O tla li hlakola.

A re eeng ho hlomoha
Ka pelo tsa rona,
Ho bona mahlomola,
A pitlang Morena.

A re eeng ho itlama
Pelong eo e mosa.
Ha re sa tla koenaha
Likanong tsa rona.

E, Pelo ea Morena,
Re se re u balla:
Re tla u sebeletsa
Ka mehla le mehla.

Leave a Reply

Letsatsi la kajeno

25/08/2017

Letlotlo lohle

25/08/2017