Leba ka bopelonomi

Leba ka bopelonomi,
Rara wa legodimo,
Ntshetso ya Neo tsa rona,
Tsa phuthego ya gago.
Re shafatsa tlhabelo
Sa Jesu sefapanong
Yo o re swetseng mo setlharing
Go re ntsha mo timelong.

Bona: re bahumanegi,
Ga re itse ka nnete
Go go tlotla ka tshwanelo
Fa e se mo go Kreste.
Ka tse re nang le tsone
O di re adimile,
Jaanong re a di go busetsa,
O di tshole ka tshwaro.

A dineo di tlhakanngwe
Tsa rona le tsa Jesu
Jaaka metsi le mofine
Senwelong sa poloko.
Rona a re nwediwe
Mo bomodimong gotlhe.
Mo teng ga dipelo tsa rona
Jesu fela a buse.

Leave a Reply

Bakang mofenyi

03/08/2017

Dumela, Maria

03/08/2017