Leba, Rara, Modimo

Leba, Rara, Modimo,
Kwana mo aletareng.
Re go bontsha Morwa’o,
Lorato lwa gagwe.

Re rapela ka ene
Mo tlhabelong seno
“O re amogelele
Rotlhe botsalanong.”

Moprista yo mogolo,
Jesu ka Sebele,
O supa kwa godimong
Dintho, madi a ‘gwe.

A nts’a re rapelela:
“Rara, o gopole
Tsholofetso ya gago:
O ba itshwarele.”

Leave a Reply

Boitumelo jwa gago

05/08/2017

E rile ba nthaya

05/08/2017